Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Dobre praktyki Fundacji

2018/07/13 10:39 Dobre praktyki Fundacji

Zarząd Fundacji ANWIL dla Włocławka wprowadził zakaz przyjmowania lub dokonywania przez Fundację ANWIL dla Włocławka wpłat gotówkowych o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 EURO, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Jest to kolejne działanie służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - od 2015 roku w Fundacji kwestie związane z tym tematem reguluje szczegółowa instrukcja.

Powrót do aktualności