Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Przekaż 1 % podatku

2019/04/03 14:18 Przekaż 1 % podatku

Jeśli nie zdecydowałeś jeszcze na jaki cel przekażesz 1 proc. podatku, zachęcamy do wsparcia Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA", która od 5 lat finansuje szerokie spectrum projektów służących mieszkańcom Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Fundacja pomaga w realizacji przedsięwzięć m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki. Głównym fundatorem Fundacji jest ANWIL S.A., który szczególną uwagę przywiązuje do działań na rzecz dobra wspólnego.

Od początku działalności korporacyjna Fundacja przekazała ponad 4 miliony złotych na realizację 314 projektów oraz przyznała 155 stypendiów.

Fundacja ogłosiła do tej pory cztery duże konkursy grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych i szkół, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty mające na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, upowszechnianie kultury fizycznej, a także ochronę i promocję zdrowia. Dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 1,5 mln zł zostało przeznaczone na realizację 105 inicjatyw.

Wśród cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych, w których premiowane są inicjatywy zgodne z celami statutowymi, znajdują się również przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostająca w czasie wakacji w mieście, może spędzić lato w atrakcyjny sposób. Dzięki dofinansowaniu 68 projektów w łącznej kwocie ponad 830 tys. zł w ciągu ostatnich czterech lat ciekawsze wakacje miało prawie 6,5 tys. młodych włocławian.

Fundacja dba nie tylko o atrakcyjny wypoczynek najmłodszych mieszkańców miasta, ale docenia ich ciężką pracę w roku szkolnym. W uznaniu dla doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego młodych włocławian, przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich. Dotychczas 150 stypendystów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 385 tys. zł.

Priorytetem w działaniach podejmowanych przez Fundację ”ANWIL dla Włocławka” jest Fundacja. Dowodzą tego trzy edycje konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, który ma na celu popularyzację nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi. Ma on zainspirować nauczycieli, rodziców, pasjonatów nauk ścisłych, aby przezwyciężyli rutynę i zachęcili młodzież i dzieci do przygody  z pasjonującym światem nauk ścisłych. W trzech edycjach dofinansowanych zostało 39 inicjatyw na łączną kwotę ponad 430 tys. zł.

Od dwóch lat Fundacja wspiera również wolontariat pracowniczy Fundatora, w kolejnych edycjach programu  „ANWIL pomaga” dofinansowanie otrzymały 42 projekty  skierowane do działających na terenie miasta Włocławka oraz ościennych gmin  organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki na łączna kwotę 156 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup pomocy i materiałów edukacyjnych, zakup wyposażenia i drobne prace remontowe.

Oryginalnym projektem, który Fundacja uruchomiła jako pierwsza we Wocławku, jest 3-letni program streetworkerski, skierowany do dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Głównym jego założeniem jest bezpośrednia praca z dziećmi, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania oraz alternatywnego do „bycia na ulicy” spędzania czasu wolnego. Najbardziej znaczącym osiągnięciem projektu - niezwykle ważnym i przynoszącym pozytywne efekty, oczywiście poza działaniami profilaktycznymi i uspołeczniającymi - jest zaszczepiania pasji w dzieciach oraz skupienie uwagi i zainteresowań podopiecznych na tym, co kreatywne i na tym, co rozwojowe.

Fundacja „ANWIL dla Włocławka” KRS 0000511071

Dzięki Twojemu 1% Fundacja może zdziałać jeszcze więcej.

Powrót do aktualności