Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Wakacje z przygodą

Fundacja 21 marca 2018 r. ogłosiła  kryteria konkursu grantowego pt. "Wakacje z przygodą".

Celem konkursu „Wakacje z przygodą” jest organizacja kreatywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w swoim miejscu zamieszkania.

Oczekujemy projektów, które będą miały widoczne walory edukacyjne, w tej edycji dzieci będą podróżowały poprzez kraje i kontynenty, wcielą się w role odkrywców, by poznać nowe kultury. Będzie to dla nich niezapomniana wyprawa w odległy świat. Projekty powinny stwarzać dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijać talenty i zdobywać nowe doświadczenia.

Budżet konkursu wynosi 200 000,00 zł  a maksymalna wysokość dofinansowania projektu w konkursie wynosi 20 000 zł.

Harmonogram konkursu:

  • 18.04.2018 r. – ostateczny termin składania wniosku wraz z wszystkimi załącznikami, gdy wniosek wysłany jest pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  • do 08.06.2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu.
  • 23.06. – 31.08.2018 r. - realizacja działań bezpośrednio związanych z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży.
  • 08.06. – 05.09.2018 r. - termin realizacji projektu i kwalifikowania wydatków.

Dokumenty:

Kryteria konkursu

Wniosek

Sprawozdanie końcowe