Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Władze fundacji

Rada Fundacji


Rada Fundacji reprezentuje Fundatora. Ma uprawnienia stanowiące i kontrolne określone w Statucie Fundacji.

 • Anna Lewandowska – Romanowska – Przewodniczący Rady Fundacji
 • Andrzej Kisielewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
 • Violetta Humięcka – Sekretarz Rady Fundacji
 • Beata Krupińska – Członek Rady Fundacji
 • Małgorzata Tomaszewska – Członek Rady Fundacji
 • Anna Karolina Wieszczek – Członek Rady Fundacji
 • Agnieszka Wiśniewska-Jędrzejczyk - Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji


Bożena Cichocka – Prezes Zarządu Fundacji

Monika Jąkalska - Członek Zarządu Fundacji

Julianna Wysocka - Członek Zarządu Fundacji
 


Rada Programowa

Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji, w szczególności: opiniowanie dokumentów programowych Fundacji i sprawozdań merytorycznych Fundacji oraz przekładanie Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji propozycji działań programowych.

Rada Programowa:

 • Krzysztof Wojdyło -  Przewodniczący Rady Programowej
 • Mirosław Bas - Członek Rady Programowej
 • Piotr Czajkowski - Członek Rady Programowej
 • Jan Jabłoński - Członek Rady Programowej
 • Piotr Kącki - Członek Rady Programowej
 • Iwona Kotuła - Członek Rady Programowej
 • Marian Szczepański - Członek Rady Programowej