Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

"Uczę się z ANWILEM" II edycja

Fundacja "ANWIL dla Włocławka" ogłosiła II edycję konkursu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM" , który ma na celu popularyzację nauk ścisłych : chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi.

Budżet konkursu wynosi 150 000 zł a maksymalna kwota grantu 20 000 zł.

Harmonogram konkursu:

  • 18.10.2017 r. – ostateczny termin składania wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  • 30.11.2017 r. - ogłoszenie wyników konkursu.
  • 30.11.2017 r. – 30.06.2018 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków.

Załączniki:

Kryteria konkursu

Wniosek

Sprawozdanie bieżące

Sprawozdanie końcowe